Dôležité
info

V našej ponuke môžete nájsť založené spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) tzv. “ready-made”. Ide o spoločnosti, ktoré boli založené výlučne s cieľom ďalšieho predaja. Garantujeme, že nemajú žiadne záväzky alebo iné právne vady.

Ak si u nás vyberiete vašu budúcu spoločnosť, získate viaceré výhody ako:
-čistú históriu spoločnosti (bez záväzkov či iných vád)
-možnosť začať vykonávať činnosť už o pár dní po podpísaní papierov
-vybavenú registráciu na Daňovom úrade na DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (DPH)
-splatené základné imanie
-rozsiahlu ponuku živností
-otvorený bankový účet
-základné poradenstvo ohľadne náležitostí podnikania

Comments are closed.